Komornik Sądowy przy Sądzie w Lęborku Romualda Włodarczyk-Trojan

Wejście do Kancelari

Kancelaria dysponuje:

  • elektronicznym dostępem do Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK)
  • elektronicznym dostępem do modułu poszukiwania rachunków bankowych OGNIVO
  • elektronicznym dostępem do Centralnej Bazy Danych Ksiąg Wieczystych
  • możliwością przyjmowania elektronicznych wniosków egzekucyjnych wraz z tytułami wydanymi w elektronicznym postępowaniu upominawczym (EPU)

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lęborku
Romualda Włodarczyk-Trojan

Kancelaria Komornicza w Lęborku
ul. Kossaka 102
84-300 Lębork

tel./fax: 59 86-22 915
e-mail: lebork1@komornik.pl

Konto bankowe:
Bank PKO BP SA w Słupsku
Nr 69 1020 4649 0000 7402 0008 6207